beeldmerk Ledenadministratie Parochies

R.K. Bureau voor de ledenadministratie

Postbus 215
6130 AE  Sittard
Tel.: 085-7731406 (van 9u-17u)
e-mail: leden@ipal.nu  (algemene vragen, Sila, deelname, parochianen vragen etc.)

Voor directe Navision helpdesk ondersteuning belt u: 0499-582 822 keuze 2 e-mail: rkk@gac.nl

Voor inloggen en printproblemen belt u: 0499-582 822 keuze 1 of e-mail: servicedesk@ipal.nu

 

Uitschrijven RK

Met bijgevoegd modelformulier kunt u uw parochie laten weten dat u wilt worden uitgeschreven. Zij verzorgen tevens de afmelding bij uw doopparochie, RK Ledenbureau, Sila en de gemeente.

Weet u niet tot welke parochie u hoort? Click op onderstaande link en tik uw postcode/huisnummer in. 

 

 

Attentie: Sacramentele informatie (zoals Doopgegevens) is landelijk niet beschikbaar.

Deze gegevens worden alleen bij parochies bewaard in de kerkelijke boeken.

 

Bij klachten over de afhandeling door parochies:

 Secretariaat Bisschoppenconferentie, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht,

tel.: 030 2326900, fax: 030 2334601, e-mail: secrSG@rkk.nl

Voorbeeldformulier uitschrijving (26,0 KB)
Procedure in- en uitschrijven voor parochies (170,7 KB)
Voorbeeldformulier uitschrijving (162,2 KB)