beeldmerk Ledenadministratie Parochies

R.K. Bureau voor de ledenadministratie

Postbus 215
6130 AE  Sittard
Tel.: 085-7731406 (van 9u-17u)
e-mail: leden@ipal.nu  (algemene vragen, Sila, deelname, parochianen vragen etc.)

Voor directe Navision helpdesk ondersteuning belt u: 0499-582 822 keuze 2 e-mail: rkk@gac.nl

Voor inloggen en printproblemen belt u: 0499-582 822 keuze 1 of e-mail: servicedesk@ipal.nu

 

Cursusaanbod Navision

Op 19 april 2017 hebben de bisschoppen ingestemd met het ontwikkelen van nieuwe automatisering voor de parochies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.nieuwe-automatisering.nl . Het is de bedoeling dat de nieuwe programma’s per 1 januari 2018 beschikbaar zijn. De parochiebesturen zijn hierover inmiddels d.m.v. een brief vanuit de Bisdommen over geïnformeerd. Dit besluit betekent dat wij vanaf heden geen cursusaanbod voor Navision meer zullen organiseren. Mocht u desondanks ondersteuning nodig hebben voor het gebruik van een of meer modules van Navision, dan kunt u contact opnemen met mw. L. Remkes van IPAL/RK Ledenbureau, telefoon 085-7731406. Uiteraard kunt u nog terecht bij de Servicedesk van GAC voor inhoudelijke vragen met betrekking tot Navision.

 

 

RK Ledenbureau